MTÜ Fotopluss
Meie eesmärk

pakkuda tasuta foto- ja videoteenuseid

MTÜ Fotopluss asub Tallinnas. MTÜ eesmärk on pakkuda tasuta erinevaid foto-ja videoteenuseid
● Mittetulundusühingutele
● Heategevusorganisatsioonidele
● Paljulapseliste ja vähekindlustatud peredele
● Teistele abivajajatele
Soovime jõuda inimeste ja organisatsioonideni, kellel pole rahalisi võimalusi foto-ja videoteenuste ostmiseks.
Pakume lisaks tasulisi foto- ja videoteenuseid osaühingutele ja eraisikutele rahastamaks mittetulundusühingu kulusid.